Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА


Користећи искуство дуге традиције и применом саврмених метода и различитих облика рада, као и уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика обезбедићемо квалитетну наставу и поштовање личности свих актера васпитно-образованог процеса  и тако постати одржива школа  која негује позитивне људске вредности и која је покретач и носилац активности у локалној заједници.

ВИЗИЈА


Желимо да постанемо школа која унапређује наставни процес, побољшава међуљудске односе, развија способности и интересовања ученика како би је сви учесници наставног процеса волели, радо у њу долазили и лепо се осећали у њој. 

Такође, желимо да постанемо  школа која промовише одрживи развој, мир, толеранцију и једнакост свих људи на планети; школа која иницира, организује и промовише регионалну и прекограничну сарадњу са другим заједницама у циљу зближавања и повезивања.

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЗАСТУПА ШКОЛА


Интеграција и широко укључивање заинтересованих страна у рад и живот школе, дугорочност и одговорност за будућност, иновативност и инвентивност, правичност и једнакост, предострожност, поштовање и заштита права, заједничка, али подељена одговорност, повезивање локалног и глобалног, испуњавање друштвене одговорности и промовисање принципа одрживог развоја.