Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Тестирање ученика 4. разреда

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ И ТЕСТИРАЊА - 30.05.2014.

Крајем маја Тим за тестирања ученика организовао је тестирање ученика четвртог разреда. Тестирање је организовано са циљем да се утврди у којој меру су ученици овладали кључним знаеима и вештинама које су неопходне за наставак школовања.


Направљени су тестови уз договор и консултације са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања. 


Ученици четвртог разреда матичне школе и издвојених одељења радили су тест из математике, српског језика и природе друштва.


Тим је прегледао тестове и анализорао резултате. Урађени су табеларни прикакази успеха ученика по одељењима а и на нивоу школе.

 

Учитељи су искористили анализу резулатата као би упоредили постигнућа својих ученика са оценам из предмата из којих су ученици тестирани, као и да би сагледало оствареност циљева и задатака наставног програма.


Резултати тестирања на нивоу школе - погледајТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - погледај

 

ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - погледај

 

ТЕСТ ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА - погледај Новости