Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЗА ЗЕЛЕНО СУТРА

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ - 04.07.2014.

  У оквиру регионалног пројета ЗА ЗЕЛЕНО СУТРА који је наша школа спроводила са школом "Душан Обрадовић" са Жабљака настали су наставни материјали са еколошком темтиком.

 

МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ НАСТАЛИ ТОКОМ ОБОГ ПРОЈЕКТА СУ:

Кроз ПРИРУЧНИК ЕКО ЧАСОВИ учитељи и наставници дали су своја идејна решења како се кроз различите теме може посветити пажња принципима одрживог развоја.

  Кроз приручник ЕКО ЗАНИМАЦИЈЕ намењен је ученицима. Садржи занимљиве задатке из области екологије и зажтите животне средине. 

ЕКО КАЛЕНДАР је календар који садржи значајне еколошке датуме. 

ЕКО БОЈАНКА намењена је ученицима млађег школског узраста, саџи поруке и слике које су осмислили ученици. 

ЕКО БОНТОН садржи поруке и правила еколошки пожељног понашања. 

ЕКО РЕЧНИК садржи објашњење еколошких појмова.

 

 ПРИРУЧНИК ЕКО ЧАСОВИ (за наставника) - преузми


ПРИРУЧНИК ЕКО ЗАНИМАЦИЈЕ (за ученика) - преузми

 

АСОЦИЈАЦИЈА - преузми

 

 

 

 

 
ЕКО ЧАСОВИ, приручник за учитељеДео приручника ЕКО ЧАСОВИЕКО ЗАНИМАЦИЈЕ, приручник за ученикеДео приручника ЕКО ЗАНИМАЦИЈЕДео приручника ЕКО ЗАНИМАЦИЈЕЕКО КАЛЕНДАРДео ЕКО КАЛЕНДАРАЕКО БОЈАНКАДео ЕКО БОЈАНКЕЕКОЛОШКИ БОНТОНДео ЕКОЛОШКОГ БОНТОНАЕКОЛОШКИ РЕЧНИКДео ЕКОЛОШКОГ РЕЧНИКА

Новости