Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

НАСТАВНИЧКА СТРАНА - 17.03.2012.

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима нижих разреда основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана. У зависности од интересовања родитеља, школе обезбеђују продужени боравак за ученике нижих разреда. 

 

Од школске 2009/10. године указала се потреба за отварањем групе продуженог боравка. Савет родитеља и Наставничко веће указали су Школском одбору на ову потребу, те је Школски одбор размотрио предлог и донео одлуку да се изађе у сусрет захтеву родитеља. Покренута је иницијатива да се спроведе неопходна процедура за отварање групе боравка.Продужени боравак похађају ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда. 

 

 Према важећој законској регулативи нема посебних упустава о начину и садржају рада, већ је остављено школама да рад у овој области планирају у складу са својим потребама и могућностима. 

 

Реализација васпитно образовног рада обухвата: учење (самосталан рад) и активности ученика у слободном времену. Све наведено указује да је у продуженом боравку осигурано време за организовано учење, вежбање, одмор, рекреацију. Свакодневно пишемо домаће задатке и припремамо се за наставу. Времена увек имамо за развој стваралачких способности као што је цртање, рецитовање, певање, глума, плес ...

 

ГРУПА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У МАЧКАТУ


ГРУПА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ШЉИВОВИЦИ


ГРУПА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У КРИВОЈ РЕЦИ