Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

17 ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

НОВОСТИ - 04.01.2016.

ЦИЉ 1

Окончати сиромаштво у свим облицима

ЦИЉ 2

Окончати глад, постићи сигурност снабдевања храном и побољшану исхрану, као и промовисање одрживе пољопривреде

ЦИЉ 3

Осигурати здрав живот и промовисати благостање за све људе у свим узрастима

ЦИЉ 4

Осигурати инклузивно и равноправно квалитетно образовање и промовисати могућности доживотног учења за све

ЦИЉ 5

Постићи родну равноправност и оснажити све жене и девојчице

ЦИЉ 6

Осигурати приступачност и одрживо управљање водом и канализацијом за све

ЦИЉ 7

Осигурати приступ поузданој и одрживој енергији за све

ЦИЉ 8

Промовисати дугорочан, одржив и инклузиван економски развој, пуно и продуктивно запослење и пристојан посао за све

ЦИЉ 9

Саградити издржљиву инфраструктуру, промовисати инклузивну и одрживу индустријализацију и подстицати иновације

ЦИЉ 10

Смањити неједнакост између и унутар држава

ЦИЉ 11

Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, отпорним и одрживим

ЦИЉ 12

Осигурати одржив ниво производње и потрошње

ЦИЉ 13

Предузети хитне мере у борби против климатских промена и њихових последица

ЦИЉ 14

Очувати и одрживо користити океане, мора и водене ресурсе за одржив развој

ЦИЉ 15

Заштитити, обновити и промовисати одрживо коришћење копнених екосистема, одрживо управљати шумама, борити се против ширења пустиња, и зауставити деградацију земљишта и губитак биодиверзитета

ЦИЉ 16

Промовисати мирољубива и инклузивна друштва са циљем одрживог развоја, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, одговорне и инклузивне институције на свим нивоима

ЦИЉ 17

Ојачати средства за спровођење и оживети глобално партнерство за одрживи развој

 

17 ciljeva održivog razvojaНовости