Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

СТАНДАРДИ ЗНАЊА за ученике ОСМОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ - 10.10.2016.

 

ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА: ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: МАГНЕТНО ПОЉЕ - погледај стандарде


МАТЕМАТИКА


НАСТАВНЕ ТЕМЕ: ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ и ПРИЗМА - погледај стандарде

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ: ПИРАМИДА; ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА - погледај стандардеБИОЛОГИЈА


НАСТАВНА ТЕМА: ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - погледајте стандарде

 

 

ХЕМИЈА


НАСТАВНА ТЕМА: НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  MЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) - погледајте стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: СОЛИ - погледајте стандарде

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК


СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - погледајте стандарде

 


ЛИКОВНА КУЛТУРА


НАСТАВНА ТЕМА: ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА - погледајте стандарде

 

 

ГЕОГРАФИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ГЕОГРАФИЈУ - погледајте стандарде

 


ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ


НАСТАВНА ТЕМА: ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  - погледајте стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: ПРОИЗВОДЊА, ТРАНСФОРМАЦИЈА И ПРЕНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ - погледајте стандарде


ИСТОРИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ИСТОРИЈУ - погледајте стандардеНовости