Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

СТАНДАРДИ ЗНАЊА за ученике ПЕТОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ - 20.10.2016.

 

МАТЕМАТИКА

 

НАСТАВНE ТЕМE: ДЕЉИВОСТ; УГАО - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ РАЦИОНАЛНИХ БРОЈЕВА - погледајте стандарде

 

 

 

БИОЛОГИЈА


НАСТАВНА ТЕМА: БИОЛОГИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ, НАЧИНИ УПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР, ЛУПА И МИКРОСКОП и  ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА  И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА  - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  ЦАРСТВО БИЉАКА-ГРАЂА И ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ - погледајте стандарде

 


СРПСКИ ЈЕЗИК


СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - погледај стандарде

 


ЛИКОВНА КУЛТУРА


НАСТАВНА ТЕМА: ЛИНИЈА  - погледајте стандарде

 

 

ГЕОГРАФИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ГЕОГРАФИЈУ - погледајте стандарде

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ


НАСТАВНА ТЕМА: УВОД  - погледајте стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: САОБРАЋАЈ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  - погледајте стандардеИСТОРИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ИСТОРИЈУ - погледајте стандарде
Новости