Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

СТАНДАРДИ ЗНАЊА за ученике ШЕСТОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ - 20.10.2016.


МАТЕМАТИКА

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ: ТРОУГАО; МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ - погледајте стандарде

 

БИОЛОГИЈА

 

НАСТАВНА ТЕМА: РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА И ОСНОВНЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ БИЉАКА, ГЉИВА И ЖИВОТИЊА  - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: ПРАЖИВОТИЊЕ  - погледај стандарде

 

ФИЗИКА


НАСТАВНА ТЕМА: КРЕТАЊЕ - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  СИЛА - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  МЕРЕЊЕ - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  МАСА И ГУСТИНА - погледајте стандарде

 

СРПСКИ ЈЕЗИК


СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - погледај стандарде

 


ЛИКОВНА КУЛТУРА


НАСТАВНА ТЕМА: ТЕКСТУРА - погледајте стандарде

 

 

ГЕОГРАФИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ГЕОГРАФИЈУ - погледајте стандарде

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ


НАСТАВНА ТЕМА: УВОД У АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  - погледајте стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ  - погледајте стандарде

 

 

ИСТОРИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ИСТОРИЈУ - погледајте стандардеНовости