Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ПРОЈЕКАТ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА - 01.03.2012.

Пројекат спроводи ГИЗ организација у сарадњи са Владама Србије и Немачке, и партнерима: Министарством просвете и науке и Министарством за спорт и омладину. Пројекат се спроводи на основу билатералног споразума наведених страна. Пројекат има за циљ да унапреди школске и ваншколске, локалне, регионалне и националне капацитете намењене корисницима у области професионалне оријентације. 

 

Пројекат се реализује путем сарадње институција: основних и средњих школа, центара за стручно усавршавање, Савета за запошљавање, центара за развој каријере, центара за социјални рад, локалних самоуправа, привредне коморе... 


Садржај програма намењен је ученицима завршних разреда основне школе. Кључну улогу у реализацији програма има школски тим за професионалну оријентацију кога чине стручни сарадници, наставници и представници Савета родитеља и Школског одбора.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА

 

Информацији о програму могу се наћи и на сајту www.profesionalnaorijentacija.org Новости