Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

СРЕДЊОШКОЛСКИ ПРОФИЛИ ЗА 2014/2015. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА - 26.05.2014.

Са територија града Ужице 5 средњих школа нуде следеће профиле:

Медицинска школа, Ужице

- медицинска сестра – техничар (120 ученика)

- фармацеутски техничар (30 ученика) 

- лабораторијски техничар (30 ученика)

- физиотерапеутски техничар (30 ученика)

 

Школовање за све смерове траје четири године.

 

Економска школа, Ужице

- економски техничар 

- пословни администратор

- финансијски администратор

- банкарски службеник

- службеник осигурања

 

Школовање за све смерове траје четири године.

 

Тахничка школа, Ужице

 

Електортехника

- електротехничар информационих технологија

- техничар мехатронике

- електротехничар телекомуникација

 

Машинсктво

- машински техничар за компјутерско конструисање (30 ученика)

- техничар за компјутерско управљање (30 ученика)

- оператер мапинске обраде (20 ученик)

 

Металургија и графичарство

- техничар за обликовање графичких производа (20 ученика)

- техничар за рециклажу (24 ученика)

 

Школовање за све смерове траје четири године.

 

Тахничка школа “Радоје Љубичић, Ужице

 

Саобраћај

- техничар друмског саобраћаја (90 ученика) 4 године

- возач моторних возича (30 ученика) 3 године

 

Грађевинарство

- арфитектонски техничар (24 ученика) 4 године

 

Личне услуге и текстилоство

- желски фризер (30 ученика) 3 године

- моделар одеће (20 ученика) 4 године

 

 

Гимназија, Ужице

 

- природно-језички смер (90 ученика)

- друштвено-језички смер (90 ученика)

- друштвено-језички смер, спортско одељење (30 ученика)

 

 

Пожега


Пољопривредна школа „Љубо Мићић“, Пожега

- ветеринарски техничар (30 ученика)  године

- пољопривредни техничар (30 ученика) 4 године

- техничар хортикултуре (30 ученика) 4 године

- руковалац-механичар пољопривредне технике (30 ученика) 3 године

- месар (30 ученика) 3 године

- пекар (30 ученика) 3 године

 

Чајетина


Туристичко-укоститељска школа, Чајетина

- кулинарски техничар (30 ученика)  4 године

- туристички  техничар (30 ученика) 4 године

- угоститељаки техничар (30 ученика) 4 године

- економски техничар (30 ученика) 4 године

 

 Новости