Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Упис у средњу школу - Критеријуми рангирања и бодовање

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА - 18.04.2015.

 

Како бисте могли да сагледате резултате, представљамо вам званичан систем бодовања и рангирања за упис у средњу школу.

 

Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се помоћу бодова остварених на основу успеха током школовања (максимално 70) и бодова остварених на завршном испиту (максимално 30, сваки тест носи по 10 бодова).


Наиме, успех из основне школе за разлику од свих досадашњих година, уместо максималних 60 носи 70 поена. Број 70 се добија тако што се успех из шестог разреда помножи бројем 4, док се успех из седмог и осмог разреда множи коефицијентом 5. 


Завршни испит траје три дана:

1. дан – српски, односно матерњи језик,

2. дан – математика,

3. дан – комбиновани тест (из биологије, физике, хемије, историје и географије).


Сва три теста носе по 10 бодова, дакле − укупно 30 бодова. Овакав начин бодовања примењује се од ове школске 2014/2015. године.


Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освојили неку од наградана такмичењима (највише 20 бодова по предмету).

Урачунати су само бодови остварени на такмичењу у осмом разреду.


Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова:

• Прво место – 20 бодова,

• Друго место – 18 бодова,

• Треће место – 14 бодова.


Успеси на републичким такмичењима носе:

• Прво место – 8 бодова,

• Друго место – 6 бодова,

• Треће место – 4 бода.


Новости