Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЕКО ДНЕВНИК 2016

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 31.08.2016.

Наша школа учесница је међународног програма еко школе од марта 2014. године. У децембру 2015. године стекли смо статус Међународне еко школе и добили зелену зставу.

Све активности које смо реализовали у оквиру програма забележене су у еко дневнику. Погледајте на који начин су наставници и ученици наше школе дали допринос у очувању животне средине.

Новости