Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА БИОДИВЕРЗИТЕТА

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 27.05.2016.

 

У оквиру програма ЕКО ШКОЛА обележен је Светски дан БИОДИВЕРЗИТЕТА. Овај датум обележилo je 11 наставника наше школе на користан, креативан и занимљив начин.

 

Погледајте како је то изгледало.


 

Татјана Крповић, наставница српског језика  

   

            На часу слободних активности наставник ће кроз дијалог и презентацију ученимцу су развили свест о значају  очувања и бриге о врабцима. Наставник се потрудио да ученици сазнају о значају биодиверзитета, о значају птица и очувању врабаца, који су чести становници шума и због утицаја људи све их мање.


            Час је успео, ученици  су   заитересовани   за  теме   везане за  природу.


 

Погледајте презентацију. 

Птице у настави српског језика и књижевнсти - погледајте презентацију

Mилица Шукиловић, наставницa 


Упознавање деце школског узраста са потребом очувања биодиверзитета и природних екосистема као и са улогом врабаца и могућости очувањања њихове бројности били су циљеви обележаванја Светског дана биодиверзитета.


 За ову акцију извршили смо припреме на претходном часу: дечаци су се договорили како да направе кућицу за врапце, а девојчице су имале задатак да пронађу текстове о врапцима као и фотографије врабаца и њихових кућица. Ученици су пола сата радили практичан рад. Затим је уследило постављање кућице у школском дворишту уз помоћ помоћног радника.

 

Ученици су били веома заинетресовани за ову активност, показали су велико интересовање за помоћ угроженим животињама.

Драгана Зорзић, Весна Ковачевић, учитељице 


Упознавање ученика са потребом очувања биодиверзитета и природних еко система и упознавање ученика са улогом врабаца и очувања њихове бројности био је циљ обележавања овог датума.


            Дан биодиверзитета обележен је постављањем кућице и хранилице за врапце у школском дворишту или непосредном окружењу. Ученици су уз помоћ родитеља направили кућицу коју су фарбали и поставили на адекватно место у двориште школе.Тања Новаковић, учитељица


Циљ ове активности је упознавање ученика са потребом очувања биодиверзитета и природних екосистема као и упознавање са улогом врабаца и успостављање сарадње са друштвима за заштиту птица. Кроз разговор са ученицима на часовима природе и друштва и света око нас учитељице су причале деци о врапцима, о томе да су врапци угрожена врста, да се гнезде у шупљинама, у објектима под крововима, да се хране семенкама биљака, инсектима....... Скупљени материјал који су ученици донели требали су да сједине и направе заједничку кућицу за гнежђење врабаца.


Сви ученици су дали свој допринос поводом обележавања овог датума (било својом идејом, прикупљеним материјалом , учествовањем на изради кућице).Ивана Јовановић, учитељица


Обелажавање дан биодиверзитета имало је за циљ упознавање ученика са појмом биодиверзитете (биoлошке разноликости) на начин који они разумеју и који ће им бити занимљив и указивање на значај овог појма за очување равнотеже у природи.  

   

Тим поводом за ученике су осмишљени следећи задатак:


•   Читање текста“ Моја тужна прича“-Луција Тасић.Краћи разговор о тексту.

•   Решавање припремљених асоцијација.

•  „Обрнута асоцијација“, разговор и додатно објашњење.

•   Упознавање ученика(уз помоћ припремљеног материјала),које су то угрожене врсте у нашој земљи.

•  Задатак за ученике-шта ми можемо учинити својим малим доприносом да се стање поправи?                       

 


            Задатак који им је био задатат су успешно рашили. Њихов предлог је да се у  школском  дворишту поставе кућице за птице које би они израдили на часовима креативне секције.

 

 

 

Иван Радомировић, Драгица Секулић, Станојка Ђукић, Љиљана Андрић, наставници  

  

Заједно са ученицима од 5. до 8.разреда обишли смо пределе око школе. Излет у природу реализован је ради уочавања разноврсности биљног и животињског света, као и упознати децу да поред лепоте, природа обилује разноврсним живим светом који нам омогућава опстанак на нашој планети.                                

Док смо разгледали, наставница биологије нам је указала на угрожене биљне врсте. Деца су препознала ливадске врсте. Чланови новинарске секције, заједно са наставницом српског, су сликали пољско цвеће, представнике животињског света и написали  извештај  о реализиваном излету, под називом ОКОЛИНА МОЈЕ ШКОЛЕ. Наставница математике је ученицима указала на смањење бројности појединих врста, што директно угрожава и људску врсту. Наставник физичког васпитања је указао на значај природе, како на физичко, тако и на психичко здравље-ЖИВЕТИ У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ.  

 

Разговарајући са ученицима дошли смо до закључка да боравимо у средини која има разноврстан живи свет и да су људи који овде живе свесни значаја очувања биодиверзитета.

Љиљана Андрић, наставница

       

Израда загонетних питалица у стиху, а са циљем упознавања ученика са неким од угрожених врста животиња.      

Учитељица Љиљана Андрић направила је загонетне питалице у стиху на које су ученици одговарали и такмичили се у давању тачних одговора, били веома инспиративни и креативни. Учествовали су ученици од 5. до 8.разреда, а на питалице су одговарали током заједничког  излета у природу.        

 

Ученици су радо учествовали у овој активности, а имали су прилике да се кроз стихове упознају са неким од особина белоглавог супа, бубамаре, вилиног коњица и лабуда.Сања Крејовић, наставница


Ученици осмог разреда одељења у Мачкату и наши гости из Основне школе „Милоје Васић“ из Бограда, такође ученици 8. разреда, израшивали су кућице за птице.

 

Упознавање ученика са потребом очувања биодиверзитета и природних еко система и упознавање ученика са улогом врабаца и очувања њихове бројности био је циљ обележавања овог датума.

Новости