Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 25.04.2016.

У оквиру програма ЕКО ШКОЛА обележен је СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ. Овај датум обележило је 9 наставника наше школе на користан, креативан и занимљив начин.

 


Погледајте како је то изгледало.

 

 

Татјана Крповић и Mилица Шукиловић, наставницa


            Ова активност спроведена је два школска часа. Први час, српског језика, био је теоријски део  на ком је разјашњено зашто се обележава дан планете Земље и на ком је ослишљен презентација на тему отпад.


 

Погледајте презентацију:


Други час је почео акцијом прикупљања отпада на релацији школа-центар села. Формиране су групе које су вршиле селекцију отпада. Прикупљене лименке су складиштене у холу школе, а остатак отпада ЈКП Златибор је одвезао на депонију.


Циљ ове активности био је упознати ученике са потребом очувања планете Земље и могућностима смањења утицаја човека на животну средину кроз активности. 

          


Мирослава Јанковић, учитељица


Циљ ове активности поводом Светског дана Планете био је упознавање учeника са појмом - планета Земља; значај очувања наше планете због нас самих; зашто је рециклажа значајна за планету. Ученици првог разреда имали су задатак да драматизују текст прикладан њиховом узрасту  „Ђубрићи“. Ученици су добили текст представе коју изводе, који је припремила психолог школе. Улоге су подељене и донет потребан материјал за представу.


 

Ова активност је за ученике била јако занимљива, подстакла је њихову креативност и максимално залагање.

Ивана Јовановић, учитељица


          Значај очувања наше и значај рациклаже били су примарни циљ ове активности. Ученици су присуствовали занимљивом предавању на тему рециклаже и значаја, које је одржала Мира Јањић, дипломирани еколог. Ученици су активнос учествоали у дискусији о теми о којој су слушали, постављали питања и износили искуства која имају у вези са рециклажом. 


Такође, ученици су користећи материјале погодне за рециклажу, израђивали костиме за ученике првог разреда који су драматизовали текст „Ђубрићи“. Ученици су присуствовали извоћењу представе.   Оно што је јако битно је то да су правилно схватили значај рециклаже у савременом начину живота и прихватили свој удео у њој.

Весна Ковачевић, Драгана Зорзић, учитељице  


Поводом Светског дана планате Змеље ученици су са родитељима и учитељима извели акцију садње цвећа и уређења школског дворишта. Циљ ове активност је био: упознавање ученика са потребом очувања планете Земље и могућностима смањења негативних утицаја човека на животну средину,  подстицање ученика на уређење и улепшавање школског дворишта, одржавање и садња цвећа.

Иван Радомировић, Драгица Секулић, Станојка Ђукић, Љиљана Андрић, наставници    


Приказивање презентација о ретким и угроженим биљкама и животињама у Србији. Ученици су најпре упознати са значајем флоре и фауне за опстанак човека, а самим тим и живота на планети. Кроз пројекцију су упознати и са ретким и угроженим врстама живог света у нашој земљи. Уочавање узајамне повезаности биљног и животињског света са опстанком живота на Земљи; упознавање са ретким и угроженим биљним и животињским врстама били су циљеви ове активности.                           

            Ученици су усвојили знања о томе  које су ретке и угрожене врсте,какав значај има њихов опстанак за живот на Земљи; упознати су са локалитетима ендемичних врста, као и начинима њихове заштите.


погледајте презентацију.


Новости