Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

САВЕТ РОДИТЕЉА - 10.10.2016.

Савет родитеља састао се 13.09.2016. године.


 

На сатануку је разговарано о следећим питањима:

 

1)      Конституисање Савета родитеља

 Упознавање са правима и дужностима чланова Савета родитеља, надлежностима Савета, избор председника и заменика председника, усвајање плана рада

2)      Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2015/2016. годину

3)      Разматрање Годишњег плана рада школе за 2016/2017. школску годину

4)      Разматрање предлога програма ученичких излета и екскурзија

5) Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика

6) Информација о Распореду отворених врата за све наставнике и учитеље

7)      Текућа питања

 

 

ЗАПИСНИК СА САВЕТА РОДИТЕЉА – погледајтеНовости