Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

САВЕТ РОДИТЕЉА - 08.11.2017.

 

Савет родитеља састао се 13.09.2017. године.

 

 

На сатануку је разговарано о следећим питањима:


 

  • Конституисање Савета родитеља

Упознавање са правима и дужностима чланова Савета родитеља, надлежностима Савета, избор председника и заменика председника, усвајање плана рада

  • Избор родитеља за чланове Школског одбора
  • Представљање Извештаја о раду школе за школску 2016/2017. годину
  • Представљање Годишњег плана рада школе за 2017/2018. школску годину
  • Разматрање предлога програма ученичких излета и екскурзија
  • Формирање комисије за избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика
  • Информација о распореду отворених врата за све наставнике и учитеље
  • Предстваљање резултата самовредновање рада школе
  • Предстваљање школских часописа “Чувари Златибора” и “Школска реч”
  • Текућа питања

 

 

 

ЗАПИСНИК СА САВЕТА РОДИТЕЉА – погледајтеНовости