Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА

САВЕТ РОДИТЕЉА - 04.02.2015.

Савет родитеља састао се 28. јануара 2015. године.

 

На сатануку је разоварано о следећим питањима:

-  Резултати спољашњег вредновања рада установе од стране спољних евалуатора

- Израда Школског разојног плана рада установе за период од наредне 4 године

- Презентација анализе успаха и владања ученика на крају првог полугођа

- Питање водоснабдевања у ИО Шљивовици

- Исхрана у школским кухињама

- Припремна настава ученика осмог разред

- Текућа питања


ЗАПИСНИК СА САВЕТА РОДИТЕЉА - погледајтеНовости