Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У 2013/2014. школској години

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ - 03.03.2014.

Кроз Ученички парламент ученици остварују свја права, а својим радаом трудом, залагањем и идејама доприносе да школа постане што боље место за рад, учење и ствараштво. 

Ученички парламент представља једну формалну и закониту институцију.

 

У састав Ученичког парламента у школској 2013/2014. години ушли су следећи представници:


VII-1      Илинка  Меловић и Зоран Боровић

VII-2      Драгана Станић и Вељко Ковачевић

VIII-1     Ана Шопаловић и Јована Стојановић

VIII-2     Марија Томић и Драгана Станић


Координатор Ученичког парламента је психолог школе Јелена Шкодрић.

 

 У нашој школи  чланови ученичког парламента су вредно радили, окупљали се и активно учествовали на седницама, које су организоване сваког месеца.

 

Чланови парламента су у септембру месецу изабрали председника парламента, записничара и уз помоћ психолога школе расправљали и износили своја мишљења о разним темама која се тичу живота и рада у школи (уређење учионица, дворишта, договор око екскурзије, припрема програма за манифестације, приредбе, анализа успеха, предлози за побољшање успеха, давање мишљења о међуљудским односима у школи, као и о унапређењу васпитно-образовног рада...).

 

Своје предлоге и мишљења су прослеђивали директору школе, као и тимовима чији су планови рада се поклапали са ученичким идејама и сугестијама. Све оно о чему су расправљали на седници упознавали су остале ученике. Током ове године највише су се залагали у изради паноа за тематске месеце-теме су сами осмишљавали и максимално се залагали да активност ураде што боље и лепше у чему су били и успешни. Такође сви заинтересовани ученици млађих разреда су могли да учествују у осмишљавању активности уз помоћ учитеља.

 

Неке од тема су: МЕСЕЦ ЛЕПИХ РЕЧИ, МЕЦЕС ЉУБАВИ, МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА, МЕЦЕС ПРИЈАТЕЉСТВА, МЕСЕЦ ПОСВЕЋЕН ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА И ДР.     Новости