Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Анкета

  • У овој школској години школа самовреднује свој рад из кључне области РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА. Молимо вас да одговорите на тачност следеће тврдње, и дајте сопствену процену ове кључне области.
  • Твој омиљени предмет?