Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

СТАНДАРДИ ЗНАЊА за ученике СЕДМОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ - 20.10.2016.


МАТЕМАТИКА

 

НАСТАВНА ТЕМА: ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА; ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ - погледај стандарде


НАСТАВНЕ ТЕМЕ: МНОГОУГАО; ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРКИ ИЗРАЗИ (ПОЛИНОМИ) - погледајте стандарде

 

 

БИОЛОГИЈА


НАСТАВНА ТЕМА: ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА - погледајте стандарде

 

 

ХЕМИЈА


НАСТАВНА ТЕМА:  ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА:  ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ - погледајте стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ погледајте стандарде

 

 

ФИЗИКА


НАСТАВНА ТЕМА: СИЛА И КРЕТАЊЕ - погледајте стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЊА - погледај стандарде

 

НАСТАВНА ТЕМА: РАВНОТЕЖА - погледај стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: РАД, СНАГА И ЕНЕРГИЈА - погледај стандарде

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК


СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК - погледајте стандарде

 


ЛИКОВНА КУЛТУРА


НАСТАВНА ТЕМА: КОМПОЗИЦИЈА И ПРОСТОР - погледајте стандарде

 

 

ГЕОГРАФИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ГЕОГРАФИЈУ - погледајте стандарде

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ


НАСТАВНА ТЕМА: УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ - погледајте стандарде


НАСТАВНА ТЕМА: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  - погледајте стандарде

НАСТАВНА ТЕМА: МАТЕРИЈАЛИ  - погледајте стандарде

 

 

ИСТОРИЈА


СТАНДАРДИ ЗА ИСТОРИЈУ - погледајте стандардеНовости