Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШТЕДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ - 07.03.2016.

 

 

У оквиру програма ЕКО ШКОЛА обележен је Светски дан ШТЕДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ.  Овај датум обележило 11 наставника наше школе на користан креативан и занимљив начин.

 

Погледајте како је то изгледало. 


Татјана Крповић, наставница српског језика   

 

                Ученици су кроз „Приручник  за уштеду електричне енергије” саазнали колико је важно да штедимо снагу наших река  и да се бринемо о заштити електричне енергије. Ученици су кроз савете сазнали како мање да троше електричну енергију и да брину о природи која је сваки дан угрожена. На овај начин ученици развијају критичко мишљење  и  промишљају  о томе како човек    нерационално троши енергију, уместо да је штеди . Ова презентација се може спровести на часовима природних  наука, часовима одљењског старешине. Час је успео, ученици  су   заитересовани   за  теме   везане за  природу.


 Драгица Пјевчевић,Весна Смиљанић, Љиљана Андрић, Станојка Ђукић, Драгица Секулић, Иван Радомировић, учитељи и наставници

 

 

                Информисање ученика о начинима на које можемо рационално користити електричну енергију. Означавање почетка часа некадашњим ручним звоном, као и искључивање свих сијалица у учионицама и ходницима. Непосредно пре звона које означава почетак часа, сви ученици и наставници су били испред школе. Ученике смо упознали са сврхом обележавања данашњег датума. Помоћна радница је ручним,уместо електронским звоном, огласила почетак наставе. Такође, допринос уштеди енергије дали смо и искључивањем свих сијалица у учионицама и ходницима. Успешно изведена активност. Ученици су проширили постојећа знања на које све начине можемо дати допринос рационалном коришћењу и свесној уштеди електричне енергије.Јелена Гукић, учитељица и Сања Крејовић, наставница  

        

                Циљ ове активности је едуковање ученика млађих разреда о штедњи електричне енергије  и указивање на све начине штедње. Након попуњене анкете, разговарати са ученицима  и указати ученицима на све могуће  начине штедње енергије.Са припремним активностима поводом обележавања овог датума почело  се на продуженом боравку.  Ученици су добили  анкету са кратким питањима и упуством за рад. Питања за анкетни листић су осмислили ученици шестог разреда уз помоћ наставнице ТИО. Након попуњене анонимне анкете, најзанимљивији и најпродуктивнији одговори на листићима су залепљени на паноу под именом „Електрична енергија у очима најмлађих“. Након урађених анкета, добили су песмицу „Миц по миц“, коју су научили, а односи се на штедњу енергије.


Резултати анкете су залепљени на пано, који је истакнут у холу школе.Поред попуњених анкета, ученици 6-разреда ће истаћи неке смернице о ШТЕДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, како би утицали на најмлађе, да од малих ногу стекну навику да штеда електричну енергију.    

                                

Сви ученици су дали свој допринос поводом обележавања овог датума, попуњавањем анкете и учењем намапет песмице.


Резултати активности су одговори ученика на питања о штедњи енергије, урађен пано и рецитовање песмице „Миц по миц“ на продуженом боравку и примена у пракси свега што смо поменули.


 

Ток израде радионице и изглед паноа, биће приказан фотографијама на сајту школе.
Весна Ковачевић, учитељице


                Активност је имла за циљ развијање одговорног односа према природи; ефикасно коришћење природних ресурса, подстицање ученика на штедњу необновљивих ресурса, а коришћење обновљивих ресурса. Писање порука које се односе на ефикасност  у корисћењу  енергије   

                       

Као увод у реализацију наставне јединице „Извори Енергије" говорили смо о необновљивим изворима енергије, као и о њиховом ефикасном коришћењу . том приликом ученици су исписали поруке о штедњи енергије. На овај начин код ученика је развијена свест о значају штедње енергетских извора.
Драгана Зорзић, учитељице


Циљ спровођења активности је Буђење свеснијег понашања и мењања лоших навика сваког од нас може спасити по једног поларног медведа од измирања. Након пажљиво погледаног филма - израда личног плана енергетске ефикасности.          

Ученици су погледали филм о енергеској ефикасности који је примерен њиховом узрасту. Детаљно је објашњено да се клима на нашој планети мења и то узрокује климатске и друге промене – због раста температуре, отапају се глечери што је разлог одумирања поларних медведа. Ученици су сазнали како је за све то крив управо човек.  Након погледаног филма и разговора о свему што су видели и чули, ченици су направили лични план енергетске ефикасности који ће предложити своим родитељима.
Новости